.

Proje Hakkında

GETEM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin embriyo transferi alanındaki akademik bilgi ve tecrübesini sahaya aktarmak amacıyla kuruldu.

Donör popülasyonunun oluşturulması amacıyla Almanya’dan ithal edilen 90 baş düveye Amerika’dan ithal edilen dondurulmuş-çözdürülmüş embriyolar transfer edildi. Bu uygulamalar sonucu doğan 42 baş yüksek TPI’lı (total performance index) düve GETEM donör popülasyonunu oluşturmaktadır. Bu düvelerden 2021 yılı içerisinde uygulanan embriyo toplama çalışmaları neticesinde, yaklaşık 214 adet cinsiyeti belirlenmiş veya konvansiyonel dondurulmuş Holstein ırkı embriyo elde edilmiştir. Donör düvelere embriyo toplama çalışmaları sonrasında yüksek TPI’lı boğa spermaları ile suni tohumlama uygulanmıştır. Elde edilen embriyolardan ise yaklaşık 100 tanesi, taşıyıcı düve ve ineklerin embriyo transferi uygulamalarında kullanılmıştır. Bu suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarından 2022 yılı içerisinde 62 baş buzağı doğması beklenmektedir.

İlk yıl dondurulmuş-çözdürülmüş embriyo transferi uygulamaları sonucu doğan 5 baş yüksek TPI‘lı erkek buzağı özel bir biyoteknoloji firması tarafından, dondurulmuş sperma üretimi amacıyla satın alınmıştır. Bu 5 baş boğa adayı ile yılda yaklaşık 100 bin doz dondurulmuş sperma üretilerek, yaklaşık 100 bin dolar ülke ekonomisine katma değer sağlanması beklenmektedir. Ayrıca 2022 yılı içerisinde doğacak ikinci nesil buzağılar, eğer dişi ise GETEM için aday donör düve, erkek ise dondurulmuş sperma üretim istasyonları için aday boğa popülasyonunu oluşturacağı öngörülmektedir.

GETEM ticari anlamda embriyo üretimi ve transferi amacıyla hem sabit hem de gezici laboratuvar fizibilite ve altyapı çalışmalarını 2021 yılı itibariyle tamamlamıştır. İlgili yasal mevzuat gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki alınması hususunda, son aşamaya gelinmiştir. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde üretilecek dondurulmuş sığır embriyoları ticari olarak arza sunulabilecektir. Ayrıca embriyo transferi alanındaki, kalifiye teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla gelecek dönemde “Sığırlarda Embriyo Transferi” kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.

GETEM mevcut Ar-Ge hafızası ve teknik altyapısıyla sığırlarda embriyo transferi çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve yüksek verimli damızlık hayvan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayarak, ülkemiz yetiştiricisine hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir.Hakkımızda

  • Mevzuat
  • Proje Hakkında
  • Genel Bilgi
  • Laboratuvar
  • Araştırma Çiftliği
  • Yönetim
  • Personel